Knjižnica Logatec

Svet Knjižnice Logatec

Tržaška cesta 44

1370 Logatec

na podlagi sklepa sveta zavoda razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA (m/ž)

Delovno mesto se razpisuje za mandat petih let, s polnim delovnim časom. Nastop dela z 2. 9. 2019.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:

  • univerzitetna izobrazba družboslovne ali  humanistične smeri,
  • opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
  • organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki naj bodo razvidne iz dosedanjega dela in predloženega programa dela.

Kandidati morajo  poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še naslednja:

  • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
  • dokazila o opravljeni delovni dobi,
  • potrdilo o nekaznovanosti oziroma da kandidat ni v kazenskem postopku (izdaja pristojno sodišče).

Kandidati naj ponudbe v pisni obliki s priporočeno pošto s pripisom na kuverti »Razpis za direktorja« pošljejo do vključno 15. 3. 2019 na naslov:

Knjižnica Logatec

Svet Knjižnice Logatec

Tržaška cesta 44

1370 Logatec

Kandidate bomo o izboru obvestili v zakonitem roku.

(Skupno 351 obiskov, današnjih obiskov 1)