Za mlade

Pravljične urice 2016/2017

Pravljične urice približajo otrokom svet pisane besede in  spodbudijo potrebo po branju.

Otrok si s tem širi literarno obzorje, bogati besedni zaklad in literarni okus. Uspešno spodbujanje razvoja bralnih navad je povezano s kvalitetnim in otrokom primernim izborom knjižnega in neknjižnega gradiva.

Pravljične urice  so namenjene otrokom od dopolnjenega 4. leta starosti dalje.

Pričnejo se v mesecu oktobru in se zaključijo v mesecu maju.

Pravila Pravljične urice_mala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravljične urice – Knjižnica Logatec
Potekajo:

 • vsak četrtek ob 17.00 v Knjižnici Logatec (pravljična sobica).
 • Obisk pravljične urice je brezplačen.

Pravljične urice – Krajevna knjižnica Rovte
Potekajo:

 • vsak torek ob 17.00 v Krajevni knjižnici Rovte.
 • Obisk pravljične urice je brezplačen.

Pravljične urice – Krajevna knjižnica Hotedršica
Potekajo:

 • vsako sredo ob 17.00 uri  v Krajevni knjižnici Hotedršica (dvorana Stare šole)
 • Otroci naj s seboj prinesejo copate
 • Obisk pravljične urice je brezplačen.

Pravljične urice – Krajevna knjižnica Vrh Sv. Treh Kraljev
Potekajo:

 • vsak torek ob 12.45 v Krajevni knjižnici Vrh Sv. Treh Kraljev.
 • Obisk pravljične urice je brezplačen.

_______________________________

Ustvarjalne delavnice

Ustvarjalne delavnice potekajo po zaključku pravljične urice ali pa jih organiziramo kot samostojne prireditve ob posameznih priložnostih kot so Dan Zemlje, Teden otroka ipd. O dogodkih obveščamo sproti v lokalnih medijih, na spletni strani in z letaki. Udeležba na delavnicah je brezplačna.

_______________________________

Vrtec na obisku

Vrtec na obisku je oblika bibliopedagoškega dela, kjer otroci skozi pripovedovanje pravljic ter igro spoznavajo knjižnico in knjige. Obiski potekajo preko celega leta.

Zgodnji obisk knjižnice je za otroke zelo dragocen. Pomembno je, da otrok obišče knjižnico že v predbralnem obdobju. Knjižničarka otrokom razloži osnovne pojme o knjižnici: kaj je knjižnica, kaj pomeni izposoja knjig, vedenje v knjižnici, seznani jih z različnimi knjigami – slikanicami, enciklopedijami, leksikoni… in jim predstavi otroški oddelek. Največ časa je posvečenega pripovedovanju pravljic, ki jih knjižničarka vsebinsko povezuje z različnimi dogodki, letnimi časi ipd.

_______________________________

Šola na obisku

Skupine šoloobveznih otrok prihajajo v knjižnico v okviru osnovnošolskega izobraževanja. Knjižničarji jim predstavijo knjižnico in njene dejavnosti, srečanje pa zaključijo s praktičnim spoznavanjem uporabe kataloga in postavitvijo gradiva.

_______________________________

Predšolska bralna značka

Cilj izvajanja predšolske bralne značke je spodbujanje branja v družinskem krogu. Otroci skupaj s starši in knjižničarji izberejo najmanj pet knjig, jih doma skupaj preberejo, v knjižnico pa prinesejo risbico, s katero otrok ponazori vsebino prebrane pravljice.  Ob zaključku sezone za otroke, njihove starše, prijatelje … pripravimo prireditev s podelitvijo priznanj.

Predšolska bralna značka 2017/18

   Kratka navodila za starše in otroke:

 • otroci s pomočjo staršev in knjižničarja izberejo slikanico – letos so namesto priporočilnega seznama knjige izpostavljene na določenem mestu v knjižnici – med njimi so poleg pravljic tudi pesmice in strokovne knjige;
 • starši otroku doma slikanico večkrat preberejo;
 • otrok likovno povzame vsebino slikanice – nariše preprosto risbico;
 • risbice prinese v knjižnico, kjer pri prvem obisku dobi evidenčni kartonček;
 • za pridobitev priznanja mora otrok prinesti 5 risbic (vsaka risbica naj bo  na listu formata A4) v obdobju od oktobra 2016 do 5. maja 2018;
 • na hrbtni strani risbice morajo biti napisani ime in priimek otroka ter avtor in naslov slikanice;
 • konec maja oz. v začetku junija bo zaključek predšolske bralne značke s prireditvijo za otroke in starše.

polhek_okvir

    Otroci in starši – posezite po knjigah že v rani mladosti in skupaj odkrivajte neskončna bogastva, ki se skrivajo v njih!


_______________________________

Rastem s knjigo

Projekt  Rastem s knjigo so pripravili Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Združenje splošnih knjižnic, ob podpori Zavoda za šolstvo RS. V okviru projekta sedmošolci obiščejo najbližjo splošno knjižnico, spoznajo njeno ureditev, raznolikost gradiva, posebej pa jim knjižničarji predstavijo pomen branja. Ob koncu obiska vsak učenec dobi v dar slovensko mladinsko leposlovno delo.