Podaljševanje rokov izposoje

Bo gradivu, ki ste si ga izposodili, kmalu potekel rok izposoje, vi pa ga še vedno potrebujete?

Rok izposoje lahko podaljšate:

Roka izposoje ni mogoče podaljšati:

  • če je gradivo rezerviral drug član,
  • če je gradivo namenjeno nujnim šolskim obveznostim (domače branje, matura),
  • če je gradivu zaradi velikega povpraševanja knjižnica skrajšala rok izposoje,
  • če so to CD-ji, DVD-ji ali video kasete.

Pomembno:
pri podaljšavi gradiva vedno navedite številko članske izkaznice ter ime in priimek člana, ki ima izposojeno gradivo, za katero želite podaljšati rok izposoje!