Splošni podatki o organu

1. Zakonodaja s področja knjižičarstva

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
Zakon o knjižničarstvu
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah
Pravilnik o razvidu knjižnic
Standardi za splošne knjižnice

2. Odloki

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Logatec (Logaške novice, št. 12/03 (str. 1), 4/09 (str. 2))

3. Pravilniki Knjižnice Logatec

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Logatec

4. Kodeksi

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev