Cenik

cenik 2016

Član knjižnice je tisti, ki je vpisan v knjižnico in ima člansko izkaznico. Predšolski otroci in mladi do 18. leta, imajo brezplačno članarino, prav tako brezposelni s potrdilom Urada za delo. Članarina velja 12 mesecev. Član knjižnice je dolžan izposojeno knjižnično gradivo redno vračati in poravnati morebitne stroške zamudnine. Za gradivo, ki si ga izposodijo otroci, nosijo odgovornost starši oz. zakoniti zastopniki. Vsak član je dolžan ob izposoji gradiva predložiti izkaznico. Na otroško izkaznico ne izposojamo gradiva za  odrasle.

ČAS IZPOSOJE GRADIVA
Knjižno gradivo, revije –  21 dni
Neknjižno gradivo (VHS, DVD, CD, CD-rom) – 7 dni
Jezikovni tečaji na CD-romu in zvočne knjige – 21 dni
Elektronske knjige – 14 dni
Vsako izposojeno enoto gradiva lahko podaljšate  dvakrat oz. jo imate lahko izposojeno za rok dveh podaljšanj, tj. 63 dni (razen videokaset, CD-jev, CD-romov, obveznega šolskega branja, elektronskih knjig in rezerviranega ter naročenega gradiva, kateremu roka vračila ne podaljšujemo).

Poškodovano, umazano ali izgubljeno enoto gradiva član nadomesti z novo ali plača odškodnino v višini vrednosti gradiva in stroškov obdelave gradiva po zgornjem ceniku.

Knjižnica Logatec ima poleg enote v Logatcu še 3 podružnice: v Hotedršici, v Rovtah, na Vrhu Svetih Treh Kraljev. Član knjižnice, ki ima poravnane vse obveznosti do knjižnice, si lahko izposoja gradivo v Logatcu in v podružnicah. V enoti, kjer si je gradivo sposodil, ga tudi vrne.

Sprejeto na 1. seji Sveta Knjižnice Logatec 27. 6. 2016, velja od 1. 9. 2016 dalje.