Cenik Knjižnice Logatec

Letna članarina otroci do 18. leta starosti brezplačno

dijaki, starejši od 18 let, študenti, upokojenci 6,5 €

zaposleni 13,50 €

iskalci zaposlitve – s potrdilom Zavoda RS za zaposlovanje brezplačno

Zamudnina

za 1 enoto knjižnega gradiva 0,15 €/dan

za 1 enoto neknjižnega gradiva 0,50 €/dan

Ostalo

Rezervacija – telefonsko obvestilo 0,80 €

Nadomestilo za enoto neprevzetega rezerviranega knjižničnega gradiva 0,50 €

Medknjižnična izposoja (za študijsko in strokovno gradivo je izposoja brezplačna – velja samo za območne knjižnice) 8,40 €

Zamudnina za izposojeno enoto medknjižničnega gradiva 0,30 €/dan

Tiskanje in fotokopiranje (črno-belo) 0,10 €/stran

Tiskanje in fotokopiranje (barvno) 0,15 €/stran

Izpis na zahtevo uporabnika (poizvedba) 1,25 €

Ponovna izdelava izgubljene izkaznice 3,50 €

Opomini

  1. opomin 0,40 € + zamudnina
  2. opomin 0,80 € + zamudnina
  3. opomin 1,80 € + zamudnina

Član knjižnice je tisti, ki je vpisan v knjižnico in ima člansko izkaznico. Predšolski otroci in mladi do 18. leta, imajo brezplačno članarino, prav tako brezposelni s potrdilom Urada za delo. Članarina velja 12 mesecev. Član knjižnice je dolžan izposojeno knjižnično gradivo redno vračati in poravnati morebitne stroške zamudnine. Za gradivo, ki si ga izposodijo otroci, nosijo odgovornost starši oz. zakoniti zastopniki. Vsak član je dolžan ob izposoji gradiva predložiti izkaznico. Na otroško izkaznico ne izposojamo gradiva za  odrasle.

ČAS IZPOSOJE GRADIVA 
Knjižno gradivo, revije –  21 dni
Neknjižno gradivo (VHS, DVD, CD, CD-rom) – 7 dni
Jezikovni tečaji na CD-romu in zvočne knjige – 21 dni
Elektronske knjige – 14 dni
Vsako izposojeno enoto gradiva lahko podaljšate  dvakrat oz. jo imate lahko izposojeno za rok dveh podaljšanj, tj. 63 dni (razen videokaset, CD-jev, CD-romov, obveznega šolskega branja, elektronskih knjig in rezerviranega ter naročenega gradiva, kateremu roka vračila ne podaljšujemo).

Poškodovano, umazano ali izgubljeno enoto gradiva član nadomesti z novo ali plača odškodnino v višini vrednosti gradiva in stroškov obdelave gradiva po zgornjem ceniku.

Knjižnica Logatec ima poleg enote v Logatcu še 3 podružnice: v Hotedršici, v Rovtah, na Vrhu Svetih Treh Kraljev. Član knjižnice, ki ima poravnane vse obveznosti do knjižnice, si lahko izposoja gradivo v Logatcu in v podružnicah. V enoti, kjer si je gradivo sposodil, ga tudi vrne.

Sprejeto na 5. seji Sveta Knjižnice Logatec 6. 2. 2019, velja od 12. 2. 2019 dalje. 

Deli
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
(Skupno 817 obiskov, današnjih obiskov 1)