Izposoja, podaljševanje, rezervacija, naročilo gradiva

Izposoja gradiva

1. Člani si lahko s člansko izkaznico Knjižnice Logatec gradivo izposojajo v vseh enotah Knjižnice Logatec.

2. Brez izkaznice si član ne more izposoditi gradiva, lahko ga pa vrne.

3. Gradiva iz priročne knjižnice in domoznanske zbirke ter zadnjih številk časnikov in revij knjižnica ne izposoja na dom.

4. Pred prevzemom izposojenega gradiva je član dolžan gradivo pregledati in opozoriti knjižničarja na morebitne poškodbe, ki jih knjižničarji niso opazili, sicer sam odgovarja za škodo.

5. Ob evidentiranju izposoje dobi član tiskan izvod s seznamom izposojenega gradiva ter rokom vrnitve. Član je dolžan preveriti, ali izpis ustreza dejanskemu stanju, saj kasnejših reklamacij ni možno upoštevati.

Pri izposoji na dom veljajo naslednji roki izposoje:

-        knjige, revije, avdio kasete 21 dni,
-        videokasete, DVD  7 dni,
-        izobraževalne videokasete 7 dni,
-        CD (zgoščenke), CD-romi 7 dni,
-        jezikovni tečaji (CD-romi) 21 dni.

Podaljšanje izposojevalnega roka

1. Izposojevalni rok je mogoče podaljšati le dvakrat (gradivo je lahko izposojeno maksimalno 63 dni, za rok dveh podaljšanj). Podaljšanje ni mogoče tedaj, ko je gradivo rezervirano, naročeno ali je namenjeno obveznemu branju.

2. Neknjižnega gradiva ni mogoče podaljšati.

3. Podaljšanje je možno osebno ob obisku knjižnice, telefonsko v času odprtosti knjižnice (tel. 01 7541 722) ali preko interneta v (COBISS/OPAC – Moja knjižnica) s pomočjo gesla, ki ga članu dodeli knjižničar na željo člana ob vpisu ali naknadno ob predložitvi članske izkaznice. Prošnjo za podaljšanje gradiva lahko pošljete tudi na elektronski naslov podaljsava@log.sik.si  (v njem navedite številko svoje članske izkaznice ter svoje ime in priimek).

Rezervacija in naročilo gradiva

1. Gradivo je mogoče tudi naročiti, če pa je izposojeno, pa rezervirati. Dogovorjena rezervacija velja 60 dni od dneva rezervacije. Prispelo rezervirano in naročeno gradivo čaka 3 delovne dneve po tem, ko je bil uporabnik obveščen o možnostih izposoje.

2. Rezervacija gradiva je brezplačna, plača se le obvestilo o prispelem gradivu (telefonsko obvestilo ali sms);  v primeru, da vas o rezervaciji obveščamo po elektronski pošti (oziroma prek aplikacije mCobiss), je obvestilo brezplačno.

PODALJŠANJE, NAROČANJE IN REZERVACIJA GRADIVA PREKO INTERNETA V SEGMENTU MOJA KNJIŽNICA (COBISS/OPAC)

V katalogu COBISS/OPAC (glej Uporaba kataloga) poiščemo željeno gradivo. Če je status knjige Prosto, lahko knjigo naročimo in nas počaka v knjižnici. Če je status knjige Izposojeno, lahko knjigo rezerviramo. Ko se knjiga vrne vas knjižnica o tem obvesti (telefonsko – 0,80 € / SMS – cena po veljavnem ceniku operaterja, ki ga uporablja naročnik/ elektronska pošta – brezplačno).

Postopek za naročilo in rezervacijo gradiva preko interneta je enak.

1. Označimo zelen kvadratek poleg statusa knjige in kliknemo ŽELIM REZERVIRATI.

2. Vpišemo številko izkaznice in geslo ter kliknemo VSTOPI.

3. Preverimo, če smo naročili/rezervirali pravo knjigo in potrdimo (V REDU).

4. Če želimo naročilo/rezervacijo preklicati, jo označimo v evidenci gradiva in kliknemo ŽELIM PREKLICATI.

5. Ko končate, kliknite ODJAVA in zaprite brskalno okno, da ne bi kdo drug dostopal do vaših osebnih evidenc.