Fotokopiranje

Fotokopiranje

V knjižnici fotokopiramo le gradivo, ki je last knjižnice. Fotokopiranje ni možno le, če le-to gradivu škoduje ali če je gradivo take vrste, da se ga v skladu z zakonom o avtorskih pravicah ne sme fotokopirati.

Fotokopiranje se lahko naroči pri knjižničnem delavcu najpozneje eno uro pred zaprtjem knjižnice.

Cena fotokopiranja je določena v ceniku Knjižnice Logatec.