Domoznanstvo

V knjižnicah je domoznanstvo posebna dejavnost, ki raziskuje, proučuje in opisuje določeno geografsko oz. upravno območje; obsega zbiranje, obdelavo in hranjenje knjižničnega gradiva za  območje, ki ga knjižnica pokriva in ki nam govori o zgodovinskem, geografskem, etnološkem ter družbenem in kulturnem utripu tega območja. Osnovni cilj tovrstne dejavnosti je, da nudi uporabnikom knjižnice v skladu z njihovimi interesi informacije o aktualnem dogajanju na njihovem območju in jih seznanja s podobo razvoja nekega kraja.

Pri oblikovanju domoznanske zbirke zbiramo gradivo, ki zadošča  enemu ali več od naslednjih kriterijev:

 • da vsebuje podatke o našem območju in prebivalcih;
 • da je bilo izdano na našem območju;
 • da  avtorji gradiva izhajajo z našega območja ali so z njim kako drugače povezani.

Tako nastale domoznanske zbirke vsebujejo najrazličnejše vrste dokumentov, kot so:

 • knjige,
 • časopisje,
 • rokopise,
 • notno gradivo,
 • kartografsko gradivo,
 • slikovno  gradivo (fotografije, razglednice),
 • videoposnetke in zvočne posnetke,
 • polpublicirano gradivo: diplomske, magistrske naloge, doktorske disertacije, raziskovalne naloge, kataloge založnikov in podjetij, poročila s konferenc, brošure, ipd.
 • drobni tisk: prospekte, plakate, vabila, ipd.

Zapuščina Ivana Albrehta

Albreht_sepia

Metka Ulaga, vnukinja Ivana Albrehta, je Kulturno-turističnemu društvu Hotedršica podarila zapuščino svojega deda. Le-to sedaj hrani in ureja naša knjižnica. Zbirka vsebuje njegove rokopise in tipkopise pesmi in proznih del, osebne dokumente, časopisne izrezke itn. Del zapuščine je v postopku digitalizacije, tako bodo najzanimivejši rokopisi in tipkopisi objavljeni na portalu Kamra in dostopni širšim množicam uporabnikov.

Katalog zapuščine Ivana Albrehta

 

 

 


Zapuščina dr. Andreja GosarjaAGOSAR

Potomci dr. Andreja Gosarja so knjižnici darovali oziroma ji zaupali v hrambo njegovo celotno knjižnico, v kateri so zbrana tako njegova kot tudi številna druga dela, ki so del Gosarjeve osebne knjižne zbirke. Prav tako hranimo njegove rokopise, dokumente, načrte predavanj. Poleg tega knjižnica skrbno čuva tudi njegov radio, frak in cilinder.

 Popis Gosarjeve knjižnice

Popis Gosarjeve zapuščine

Posnetek 6. Gosarjevega večera, ob 130. obletnici rojstva

Prireditev ob otvoritvi razstave o dr. Andreju Gosarju v NUK-u

Virtualna razstava o dr. Andreju Gosarju

Knjižnica Logatec je marca 2014 v sodelovanju z Občino Logatec, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, Naravoslovnotehniško fakulteto v Ljubljani, Celjsko Mohorjevo družbo ter Narodno in univerzitetno knjižnico organizirala dvodnevni simpozij dr. Andrej Gosar: Krščanstvo in socialno gibanje: življenje – delo – pomen, in sicer 28. marca v Logatcu in 29. marca v Ljubljani, 27. marca pa je bila otvoritev razstave Življenje, delo in pomen dr. Andreja Gosarja (1887–1970) avtorice Saše Musec Čuk v NUK-u. Jeseni 2015 je pri Celjski Mohorjevi družbi, tudi s podporo Občine Logatec, izšel zbornik prispevkov, ki so bili predstavljeni na simpoziju. Na RTV Slovenija pa so jeseni 2015 pričeli s snemanjem dokumentarnega filma Andrej Gosar: mislec v prelomnih časih (scenarij in režija: Jernej Kastelec), del katerega je bil posnet tudi v Knjižnici Logatec, predpremiera filma pa je bila 22. novembra 2016 v Narodnem domu v Logatcu.


Zapuščina Andreja Žigona – Aleluje

 

Knjižnica hrani tudi zapuščino logaškega pesnika, fotografa, dobrotnika in lokalnega posebneža Andreja Žigona – njegove fotografije, fotografsko opremo, nekaj osebnih predmetov, kot so kitara, klobuki, torbice, številni zapiski, kolaži, po katerih je bil še posebej prepoznaven in s katerimi je zbiral denar za misijon p. Pedra Opeke na Madagaskarju. Številni med njimi so ostali tudi nedokončani.

Zapuščina Žigon


logokamra

 

 

 

 

Kamra je portal, na katerem boste lahko našli domoznanske teme iz cele Slovenije, saj se na njem sistematično objavlja digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin; gradivo (razglednice, fotografije, teksti…) prispeva za območje Občine Logatec tudi Knjižnica Logatec;

Zbirke Knjižnice Logatec na portalu Kamra

 

Album Slovenije – osebni spomini dvajsetega stoletja pa je spletni portal, namenjen vsem uporabnikom. Na njem se lahko registrirate in sami vnašate fotografije iz vašega osebnega arhiva. Za pomoč pri vnašanju in informacije se lahko obrnete na Urško Orešnik (urska.oresnik@log.sik.si).

 


dLib

 

 

 

 

 

Portal dLib.si je bil javnosti prvič dostopen konec leta 2005. Gre pravzaprav za knjižnico na spletu. V njej  lahko najdete celotna besedila revij, časopisov in knjig ter slikovne in zvočne vire; dostop je brezplačen.  Z nekaj kliki lahko preko iskalnega okna dostopite do  npr. želenega znanstvenega članka ali visokošolskega dela, tisti, ki raje poslušajo kot berejo, pa bodo zagotovo navdušeni nad naborom zvočnih posnetkov. Poskrbljeno je tudi za bolj vizualne uporabnike, saj je na portalu na voljo tudi slikovno gradivo.  Preko spletnega naslova www.dlib.si lahko posameznik spremlja tudi pretekle dogodke, ki so se zgodili »Na današnji dan«, poskrbljeno pa je tudi za tiste obiskovalce, ki radi prebirajo e-novice ter odgovarjajo  na igriva anketna vprašanja. Od leta 2010 je v digitalni knjižnici Slovenije dLib možen tudi ogled tekstov vseh številk Logaških novic od leta 1954 do 2008, kar sodi prav tako na področje domoznanstva.

 

Logaške novice  dostopne na spletnem portalu dLib
Glasilo občine Logatec – Logaške novice v časopisni obliki izhajajo že od leta 1954, sprva kot informativni vestnik delavskega sveta KLI, dve leti kasneje kot tovarniško glasilo v ciklostirani obliki z naslovom – Bilten Kombinata lesno predelovalne industrije Logatec, od leta 1970  do konca leta 1975 kot glasilo KLI Logatec, kasneje pa kot glasilo SZDL Logatec.  Od leta 1990 dalje so Logaške novice glasilo občine Logatec. Vse številke, ki so izšle v obdobju 1954 dalje, so sedaj dostopne na spletnem portalu Digitalne knjižnice Slovenije dLib. Vabimo vas, da si jih ogledate.