Gradivo

Postavitev gradiva v knjižnici

Knjige so na knjižnih policah razvrščene po sistemu, ki ga imenujemo univerzalna decimalna klasifikacija (UDK). To je najbolj razširjen sistem postavitve gradiva na svetu in v Sloveniji, ki ga je že leta 1876 zasnoval ameriški bibliotekar Melwin Dewey.

Na vsaki knjigi je napisana skupina številk, ki knjigo po sistemu UDK uvrščajo v točno določeno skupino. Da se boste pri iskanju in zbiranju gradiva na policah laže znašli, vam predstavljamo UDK oznake skupin, ki predstavljajo glavne tematske sklope:

0  Splošno o znanosti in kulturi.
1  Filozofija. Psihologija.
2  Verstva.
3  Družbene vede. Sociologija. Politika. Gospodarstvo. Pravo. Vojne vede. Socialno skrbstvo. Vzgoja in izobraževanje. Etnologija.
5  Naravoslovne vede. Matematika. Astronomija. Fizika. Kemija. Biologija.
6  Uporabne vede. Medicina. Kmetijstvo. Tehnika. Gospodinjstvo. Industrija. Obrt. Računalništvo.
7  Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.
8  Jezikoslovje. Književnost.
9  Domoznanstvo. Geografija. Zgodovina. Biografije.

Naštete glavne skupine se po desetiškem načelu delijo na ožja področja znotraj določene stroke – čim ožji je pojem, tem daljšo številko boste našli na nalepki:

primer:
1         Filozofija
133      Mejne znanosti
159.9   Psihologija

Leposlovne knjige so razvrščene glede na literarno zvrst: romani, kratka proza, dramatika, poezija …

Na vsaki knjigi boste pred številko (ali vrstilcem UDK) našli še eno od naslednjih črk:
o          oddelek za odrasle,
m         mladinski oddelek.

Leposlovne knjige za otroke in mladino so razdeljene na tri skupine, glede na to, kateri starostni skupini so namenjene.
C         knjige za otroke do 9 let,
P         knjige za otroke in mladostnike od  9 do 12 let,
M        knjige za otroke in mladostnike nad 13 let.

Knjige za najmlajše imajo tudi posebne barvne oznake (trakove na hrbtu knjig), ki še posebej ločijo leposlovne knjige za otroke (rdeči trak), za mladostnike (modri in rumeni trak), če pa so označene z zelenim trakom, pa to pomeni, da spadajo v skupino strokovnih knjig za otroke in mladostnike.

S posebnim trakom (črtastim rumeno-zelenim) so označene knjige, ki imajo velike tiskane črke.