Dogodki: 16th januar 2020

Mlajši mladostniki s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami imajo pri učenju pogoste težave pri prevzemanju aktivne vloge, saj so spretnosti in strategije učne motivacije, metakognicije in samoregulacije manj ali neustrezno razvite. Na drugem v vrsti predavanj se bomo posvetili predvsem razvijanju učne motivacije. Predava Tanja Černe, prof. defektologije.