Vprašaj knjižničarja

V kolikor potrebujete dodatne informacije, lahko svoje vprašanje naslovite tudi na virtualnega knjižničarja.

Referenčni servis vprašaj knjižničarja omogoča postavljanje vprašanj in takojšen prejem odgovorov v klepetu ali prejem odgovora v 24 urah od ponedeljka do petka (razen ob praznikih!) po e-pošti. Referenčni servis izvajajo za to usposobljeni knjižničarji/informatorji v sodelujočih knjižnicah in IZUM-u.

Referenčni servis ponuja dve osnovni vrsti pomoči:

* posredovanje informacij iz različnih informacijskih virov (splošne in visokošolske knjižnice)
* zagotavljanje pomoči pri uporabi servisov COBISS (IZUM).