Javno dostopni viri in spletna orodja

1. KNJIŽNICE IN KATALOGI
Digitalna knjižnica Slovenije
Europeana
Kamra
Svetovna digitalna knjižnica
Evropska knjižnica
Worldcat

2. LEKSIKONI, ENCIKLOPEDIJE, PORTALI
Slovenski biografski leksikon
Leksikon znanstvenikov in izumiteljev  Srednje Evrope
Brezplačni slovarji Pons
Wikivir
Imdb
Uradni list RS
Slovarske in besedilne zbirke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Sistory
Geopedia

3. SPLETNA ORODJA
Zygote body
Prezi
Google Učenjak
___________________________________________________

Več informacij o posameznih virih in orodjih lahko najdete v nadaljevanju:

1. KNJIŽNICE IN KATALOGI

Digitalna knjižnica Slovenije

DLib.si je knjižnica na spletu, ki je na voljo vsem – kadarkoli in kjerkoli, prek računalnika ali mobilnega telefona, do nje pa lahko dostopate prosto, brez vseh omejitev.  V vaš dom, na delovno mesto, univerzo ali šolo prinaša pisne kulturne zaklade Slovenije, redkosti, ki jih hranijo v NUK in v drugih slovenskih knjižnicah. Hkrati vam omogoča dostop do aktualnih strokovnih člankov in drugih celotnih besedil.

http://www.dlib.si/

Europeana 

Europeana je portal, ki združuje digitalizirano zapuščino evropskih muzejev, knjižnic, arhivov in avdio-vizualnih zbirk.  Spodbuja raziskovanje in izmenjavo podatkov v večjezičnem okolju, kjer lahko uporabniki delijo bogato in raznoliko kulturno in akademsko dediščino Evrope.

http://www.europeana.eu/portal/

Kamra

Regijski portal KAMRA je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Digitalizirane vsebine so tako dostopne z enega mesta, kreirane pa v tistih organizacijah, ki so vsaka za svoje področje najbolj kompetentne. KAMRA jim daje v uporabo brezplačno infrastrukturo in usposablja nove partnerje, da lahko tudi vsebine lokalnega pomena predstavijo v digitalni obliki preko svetovnega spleta.

Vsebine KAMRE so predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki.Na KAMRI spoznavamo zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti kot na primer: predstavitve lokalnih avtorjev oz. znamenitih oseb; dokumenti in fotografije značilnih lokalnih društev; razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij; dela lokalnih umetnikov, njihove biografije, katalogi razstav; znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli in še marsikaj drugega.

http://www.kamra.si/

Svetovna digitalna knjižnica 

Svetovna digitalna knjižnica vam omogoča raziskovanje, preučevanje, občudovanje zakladov kulture s celotnega sveta. Pobrskajte po rokopisih, zemljevidih, redkih knjigah, glasbenih tiskih, posnetkih, filmih, tiskih, fotografijah in arhitekturnih skicah. Iščete lahko po kraju, času, temi, tipu predmeta ali viru (instituciji, ki je predmet prispevala) v več jezikih. Brskanje je olajšano tudi s časovnim trakom in zemljevidom sveta na vstopni strani.

http://www.wdl.org/en/

Evropska knjižnica 

Evropska knjižnica – TEL (The European Library) je skupen portal vseh 45 evropskih nacionalnih knjižnic, ki vodi uporabnike do evropskih knjižničnih zakladov različnih virov (knjige, revije, znanstvene revije – v primarno digitalni ali digitalizirani obliki). Omogoča prosto iskanje in pridobivanje gradiv v digitalni obliki – nekatere brezplačno, druge v zameno za doplačilo. Med dragocenostmi si je na portalu možno ogledati tudi redkosti, kot sta npr. Magna Carta ali Gutenbergova biblija ter druge zaklade svetovnega pomena.

Kontaktna oseba: Mojca Šavnik, dlib.si@nuk.uni-lj.si, 01/2001 167

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/

Worldcat

WorldCat OCLC je največja mreža knjižničnih vsebin in servisov. Kot spletni vzajemni katalog omogoča iskanje po več kot 60.000 knjižnicah iz 112 držav sveta, po 1,2 miljarde bibliografskih zapisov, gradivu v več kot 470-ih jezikih in narečjih. Tako omogoča iskanje knjig, glasbe in videov, ki so dosegljivi v najbližji knjižnici; iskanje člankov in digitaliziranega gradiva, ki so dosegljivi pod določenimi pogoji. Omogoča tudi uporabo programa storitve “Vprašaj knjižničarja” in izgradnjo osebnega profila, ki omogoča uporabo orodji spleta 2.0.

http://www.worldcat.org/

2.  LEKSIKONI, ENCIKLOPEDIJE, PORTALI

Slovenski biografski leksikon

Slovenski biografski leksikon (kratica SBL) je leksikon o pomembnih osebnostih, ki so oblikovale kulturo in zgodovino slovenskega naroda. Nudi biografski prikaz tako Slovencev kakor oseb drugega rodu, rojenih na slovenskem ozemlju ali kako drugače povezanih s Slovenijo.

SBL je še danes temeljno slovensko biografsko referenčno delo. Izhajati je začel leta 1925 pod okriljem Zadružne gospodarske banke. Prvi urednik je bil Izidor Cankar; v uredništvu ali kot pisci člankov SBL so v naslednjih desetletjih sodelovali mnogi prvovrstni slovenski znanstveniki, zlasti humanisti. Po vojni je izhajanje leksikona prešlo k Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Izšlo je 15 zvezkov in imensko kazalo v 16. zvezku. Urednik zadnjih zvezkov je bil Jože Munda; izšli so do leta 1991.

Trenutna elektronska izdaja je še v delu. Javnosti (predvsem strokovni) je njen predogled na voljo z namenom, da še pred objavo uradne verzije uredništvu posreduje morebitne strokovne odzive.

Biografski leksikon Slovencev je v celoti dostopen preko spleta. Na vstopni strani lahko pogledate katere osebnosti so se rodile in umrle na dotični dan, poleg tega lahko raziskujete tudi posamezne rodbine.  Iščete lahko z osnovnim iskalnikom, če pa na desni strani kliknete na znak +, se vam odpre možnost razširjenega iskanja.

http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:sbl/VIEW/

Leksikon znanstvenikov in izumiteljev  Srednje Evrope 

Central European Science Adventure (Znanstvena pustolovščina) je dvoletni evropski projekt, ki se je pričel junija 2009. Projekt poteka pod vodstvom Tehniškega muzeja Slovenije, v njem pa sodeluje še pet partnerskih muzejskih institucij iz Avstrije, Slovenije, Madžarske, Češke, Poljske in Slovaške.

Cilj projekta je raziskovanje in predstavitev tehnične in kulturne dediščine znanstvenikov in izumiteljev Srednje Evrope ter njihovih del. Glavna aktivnost projekta je interaktivna igra za otroke stare od 10 – 14 let v kateri bodo skozi igro in eksperimente odkrivali pomen znanstvenikov in izumiteljev ter njihovih del za današnji čas. Pustolovščina bo svoje potovanje začela v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri jeseni 2010, potem se bo po vzoru svetovljanskih znanstvenikov in izumiteljev selila na Dunaj, Brno, Krakow, Košice in nazadnje v Budimpešto. Otroci šestih evropskih držav bodo tako skupaj tekmovali v veliki Znanstveni pustolovščini . Vsaka postavitev igre v muzeju bo unikatna, saj bo vključevala poseben nacionalni poudarek matične tehniške dediščine in dodatno raziskovanje po lokalnih muzejih.

Januarja 2010 je v sklopu projekta izšla spletna publikacija – Leksikon znanstvenikov in izumiteljev Srednje Evrope, v kateri je predstavljenih več kot 300 avtorjev iz področij matematike, kemije, fizike, montanistike, avtomobilizma, letalstva, astronomije … Leksikon je pregledna, uporabniku prijazna ter verodostojna poljudno-znanstveno literatura.

http://www.cesa-project.eu/si/leksikon/

Brezplačni slovarji Pons 

Založba Rokus Klett ponuja brezplačno uporabo spletnih slovarjev za sledeče jezike: angleščino, nemščino, italijanščino, španščino in francoščino. Na voljo je 4.500.000 besed, fraz in primerov. Pobrskajte po prevodih, primerih rabe in poslušajte posnetke izgovarjave.

http://www.pons.si/index.php

Wikivir 

Wikivir je eden izmed projektov, ki jih poganja neprofitna fundacija WikiMedia. Projekt služi kot odprto skladišče izvornih besedil v kateremkoli jeziku (konkretno v tem primeru v slovenščini), ki jih lahko vsakdo ureja: knjige – leposlovje, leksikone, slovarje, stare enciklopedije;  pisma – korespondence avtorjev; posamezna besedila – listine, pesmi, črtice, novele, osnutke; kakršnakoli druga besedila.

Seveda je potrebno spoštovati določena pravila. Paziti je potrebno na avtorske pravice. Najbolj zaželena besedila so tista v javni lasti ali pod dovoljenjem GFDL. Z določenimi avtorji imajo sklenjene tudi dogovore o dovoljenju objav. Večpredstavnostne datoteke uporabniki lahko nalagajo v Zbirko tovrstnega gradiva.

Na Wikiviru trenutno delujeta tudi dva študentska projekta:

s številnimi podprojekti.

http://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran

Imdb

Internet Movie Database (IMDb) je spletna podatkovna baza o filmih in televizijskih programih ter filmskih igralcih. Spletišče je od leta 1998 v lasti Amazona, deluje pa od leta 1990.

http://www.imdb.com/

Uradni list RS

Po Ustavi Republike Slovenije morajo biti vsi predpisi objavljeni preden začnejo veljati.
Dejavnost uradnega objavljanja pravnih aktov države, lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ureja Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije - (Uradno prečiščeno besedilo ZUL UPB1) (Uradni list RS, št. 112/2005). Ta zakon v 1. členu določa, da je Uradni list Republike Slovenije uradno glasilo, v katerem se objavljajo vsi državni predpisi in tudi drugi akti, kadar je z zakonom ali drugimi predpisi tako določeno. V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti – besedilo 2., 3. in 4. odstavka 1. člena.
Kot dan izida posamezne številke Uradnega lista Republike Slovenije se šteje dan, ki je naveden na vrhu strani vsake številke. Isti dan je številka dostopna tudi na internetu.

V skladu z Zakonom o Uradnem listu Republike Slovenije in Uredbo o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 109/05) Uradni list RS – Razglasni del od 1. januarja 2007 izhaja le v elektronski izdaji.

http://www.uradni-list.si

Slovarske in besedilne zbirke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Poleg Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Slovenskega pravopisa ponuja mnogo različnih jezikovnih pripomočkov in zbirk.

http://bos.zrc-sazu.si/

Sistory

Sistory je slovenski portal za zgodovino, je zbir digitaliziranih tiskanih, arhivskih in ustnih virov – na njem lahko brskate po periodiki, starejših zgodovinskih učbenikih, strokovnih prispevkih, ponuja tudi zbirko biografskih podatkov.

http://www.sistory.si/

Geopedia

Geopedia je nastala z željo, da bi na enem mestu zbrali vse prostorske podatke na področju Republike Slovenije. Ti podatki so na voljo za uporabo za različne skupine uporabnikov – od tistih, ki zgolj iz zanimanja raziskujejo Slovenijo, znanstvenikov, pa do pomoči gospodarstvu in upravi pri poslovnih odločitvah. Za učinkovito rabo so potrebna orodja – Geopedia tako ponuja vrsto funkcionalnosti – od pregledovanja, poizvedovanja, urejanja, prostorskih analiz, statistik ipd. Geopedia že sedaj vsebuje preko 2000 različnih javno dostopnih prostorskih slojev, vendar ekipa želi še več – v prihodnosti bomo dodajali še dodatne podatke in razvijali še nove funkcionalnosti.

www.geopedia.si

3. SPLETNA ORODJA

Zygote body

Zygote body je googlova aplikacija, ki omogoča odkrivanje anatomije človeškega telesa – na meniju na desni strani spletne strani lahko določite spol ter kaj bi radi videli na 3D modelu, ki ga lahko poljubno obračate in tudi označite posamezne organe ipd. Odličen učni pripomoček za vse starosti.

http://www.zygotebody.com/

Prezi

Prezi je zadnje čase zelo popularna spletna aplikacija za ustvarjanje sodobnih, dinamičnih in oblikovno privlačnih predstavitev.

http://prezi.com/

Google Učenjak

Google Učenjak je preprost način za obsežno iskanje po akademski literaturi. Z enega mesta lahko iščete po številnih disciplinah in virih, kot so: pregledane različice, disertacije, izvlečki in članki akademskih založnikov, strokovnih združenj, zbirk nepregledanih različic, univerz in drugih akademskih organizacij. Google Učenjak vam pomaga najti najustreznejše akademske raziskave.

http://scholar.google.si/